Agencja Celna C.K. Forsad ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
A A+ A++

Słownik celny

1 października 2013 - Aktualności

Agencja celna – pośrednik(posiadający dostęp do systemów elektronicznych dedykowanych Urzędowi Celnemu ECS, Celina, NCTS  itp.) pomiędzy eksporterem,importerem a Urzędem Celnym.

EUR.1 – dokument uprawniający do obniżonych stawek celnych- podobnie jak Form „A” czy A.TR

CUDO – Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw Celnych – nowa jednostka Służby Celnej od kwietnia 2014 roku

MRN – numer nadawany podczas odprawy również zakodowany w formacie kreskowym

AKC-U – formularz składany w Urzędzie Celnym dedykowany samochodom kupionym w UE – podatek akcyzowy.

VAT-24 – dokument potwierdzający brak konieczności zapłacenia podatku VAT za kupione auto w UE

Cło – rodzaj podatku

Akcyza – rodzaj podatku

EORI – system rejestracji firm w UE dedykowany celnym systemom informatycznym UE

PDR – Podsystem Danych Referencyjnych – krajowy system rejestracji firm dedykowany celnym systemom informatycznym

Świadectwo pochodzenia 

Świadectwo pochodzenia to dokument uprawniający do zastosowania obniżonych lub zerowych stawek cła dla zgłaszanego do odprawy celnej towaru. Potwierdza, że towar został wyprodukowany w danym państwie,które na mocy międzynarodowych porozumień stosuje preferencyjne stawki cła. Świadectwo pochodzenia nie obniża stawek podatku VAT.

Typowe druki to np.

EUR.1,

Form A,

A.TR